Voorstellingseducatie

Bij iedere voorstelling, zowel in het primair als in het voorgezet onderwijs, ontwikkelen we educatiemateriaal dat de beleving van de voorstelling voor bezoekers versterkt en de leerling uitnodigt verbanden te leggen tussen de inhoud van de voorstelling en zijn/haar eigen leven.

We bieden klassen een voorbereidende opdracht aan waarmee leerlingen gaan nadenken over hun verwachting van de voorstelling. Daarnaast ontwikkelen we lesbrieven die theater en muziek combineren met andere vakken, zoals sociale vaardigheden, beeldende kunst of geschiedenis. Deze lessen zijn in te passen in het reguliere lesprogramma en stimuleren leerlingen om actief aan de slag te gaan met thema’s uit de voorstelling. Daarbij geven we suggesties voor een nagesprek, waarmee we de leerkracht ondersteunen in het bespreken van het inhoudelijke thema van de voorstelling, het spel, de muziek of de vormgeving.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over voorstellingseducatie van Theater Sonnevanck contact op met Susan Waanders via 053 – 431 54 00 of mail naar educatie@sonnevanck.nl

Nieuwsbrief

Meld je aan en ontvang het laatste nieuws over Sonnevanck!
We versturen de nieuwsbrief ca. 10 keer per jaar.