Missie & visie

Missie

Theater Sonnevanck wil met actueel muziektheater bijdragen aan de groei van kinderen en jongeren uit alle lagen van de samenleving tot ruimdenkende volwassenen, die in staat zijn met tegenstrijdigheden en meervoudige waarheden om te gaan. Zo versterken we het creatief en probleemoplossend vermogen van de maatschappij.

Visie

Kinderen en jongeren van nu staan straks als volwassenen voor grote uitdagingen. Ze groeien op in een tijd van omwentelingen. Klimaatverandering dwingt onze samenleving tot het inleveren van individuele vrijheden en rijkdom. Migratiestromen vragen om herziening van ieders zelfbeeld en herverdeling van ruimte, werk en bezit. Nieuwe technologieën brengen nieuwe ethische dilemma’s. Deze en andere opgaven gaan een enorm beroep doen op het probleemoplossend vermogen van de volwassenen van morgen. Zij hebben vaardigheden nodig waarmee ze de vraagstukken van hun tijd kunnen aanpakken en een goed leven voor zichzelf en voor elkaar kunnen scheppen.

Daarbij gaat het om vaardigheden als creativiteit, het vermogen tot samenwerken en empathie, kritisch afwegen wat de betrouwbaarheid van informatie is en oplossingsgericht kunnen handelen. Essentieel daarbij is het kunnen omgaan met onzekerheden en met gelaagdheid. Je kunt pas creatief zijn wanneer je kan denken: ‘Alles kan anders dan het nu is’. En je kunt pas samenwerken wanneer je weet: ‘Misschien zie jij iets heel anders dan ik, terwijl we toch naar hetzelfde kijken’. Maar mensen – ook kinderen – zijn van nature niet heel goed in omgaan met onzekerheid en gelaagdheid. We houden van houvast, van onomstotelijke waarden en we hebben graag gelijk. Kunst creëert ruimte om onzekerheid toe te laten, om te beseffen dat de werkelijkheid niet enkelvoudig is en onze kijk op de wereld niet de enig mogelijke. Kunst kan ons plezier geven in meervoudige waarheden en vrede in het besef dat alles stroomt en beweegt.

Sonnevanck’s muziektheater neemt kinderen en jongeren mee in gelaagde verhalen, waarin meerdere perspectieven op de werkelijkheid naast elkaar bestaan. Personages gaan de wereld in en ontmoeten anderen. Tegengestelde belangen leiden tot conflicten en emotie en het is niet zo dat er één iemand ‘gelijk heeft’. De werkelijkheid is meerstemmig. Net als de muziek in onze voorstellingen is hij opgebouwd uit verschillende lagen. Meeleven met meerdere personages tegelijk is een oefening in empathie en in het hanteren van verschillende perspectieven. Sonnevanck’s muziektheater daagt je uit complexiteit, twijfel en onzekerheid te omarmen. En te lachen om onbuigzaamheid en spijkerharde standpunten.

Sonnevanck wil dat alle kinderen zichzelf kunnen herkennen in zijn voorstellingen. We problematiseren diversiteit niet, maar presenteren het als vanzelfsprekend: we leven in een diverse samenleving. We geven makers van verschillende achtergronden de ruimte om hun verhalen aan de jeugd te vertellen. We vragen hen theater te maken over actuele maatschappelijke thema’s die hen bezighouden en die óók actueel zijn voor kinderen of jongeren.

Live muziek is essentieel voor Sonnevanck. Het publiek ziet de interactie tussen musici en acteurs: ook in de confrontatie tussen disciplines ervaar je meerstemmigheid en gelaagdheid. Dat dit live in het hier en nu gebeurt, verbindt en vergroot de betrokkenheid. Het ervaren van meerstemmige muziek is een oefening in goed luisteren. Sonnevancks muziektheater vertelt: ‘Er is altijd een ander verhaal’. En daagt je uit daar naar te luisteren.

Lees ook Daniël van Klaverens De Staat van het Jeugdtheater 2022.

Nieuwsbrief

Meld je aan en ontvang het laatste nieuws over Sonnevanck!
We versturen de nieuwsbrief ca. 10 keer per jaar.