Netwerk Jeugdpodiumkunsten

In 2021 werd in Gelderland het Netwerk Jeugdpodiumkunsten opgericht met als doel om ieder kind kennis te laten maken kwalitatief hoogwaardige jeugdpodiumkunsten. Alle structureel gesubsidieerde producenten (BIS) werken hierin samen (De Nieuwe Oost, Oostpool, Introdans, Phion en Sonnevanck) met andere ketenpartners zoals Theatergroep de Maanlanders, Nationale Jeugdorkesten Nederland, Het Theaterschip én met de Gelderse VSCD podia. Het netwerk wisselt kennis uit, stemt aanbod op elkaar af en organiseert onder meer Retourtje Cultuur Gelderland, dat podiumvoorstellingen middels busvervoer bereikbaar maakt voor scholen voor wie een bezoek anders geen optie is.

Een belangrijk onderdeel van het Netwerk is het organiseren van residenties. Hierin krijgen post-emerging en midcareer makers, choreografen en schrijvers een plek om theater en dans te maken voor een jong publiek van 4 tot 18 jaar. Zij krijgen de kans om zich te verbreden en te ontwikkelen door onderzoek te doen naar een specifieke doelgroep en daar proeves voor te maken, die aan een testpubliek worden getoond. Verbreding en vernieuwing van de jeugdpodiumkunsten zijn noodzakelijk om ook in de toekomst relevant te zijn voor kinderen en jongeren: om aansluiting te blijven houden met nieuwe doelgroepen én nieuwe invloeden.

Inmiddels hebben meerdere residenties plaatsgevonden:

2021:

#1 hiphop choreograaf Ruben Chi deed met klassieke dansers van Introdans een project voor kinderen tussen de 6 en 9 jaar. Dit leidde tot verdere samenwerking met Introdans.
#2 regisseur Mart van Berckel onderzocht de doelgroep 12+, gehost bij Sonnevanck. Dit onderzoek leidde uiteindelijk naar de trailervoorstelling Supertramp.

2022:

#3 choreograaf Patricia van Deutekom deed een vooronderzoek op 2 scholen en presenteerde een stuk voor 10+ bij Theater aan de Rijn.

2023:

#4 regisseur Jiska de Wit werkte aan de hand van de tekst Tiresias van Kae Tempest voor een publiek van 16-jarigen, gehost bij Sonnevanck.

Residentie Mart van Berckel

“Toen ik 14 was, was de film ‘Into The Wild’ mijn lievelings. In die film herkende ik zoveel van mezelf: het puberale en romantische verlangen naar avontuur en weglopen, het onbegrepen voelen door je omgeving, je losmaken van verwachtingen en de drang om zélf vorm te geven aan je leven. Nu, 12 jaar later, neem ik die thematiek opnieuw onder de loep voor diezelfde doelgroep: jongeren van 14+. Samen met schrijver Lisanne van Aert en componist Tijn Wybenga onderzochten we wat voor vluchtgedrag er leeft bij deze nieuwe generatie. Na veel gesprekken met de doelgroep, bezoeken aan scholen en een periode van schrijven en repeteren, presenteerden we op 1 juli 2021 een eerste lezing van ons materiaal, uitgevoerd door Denzel Goudmijn en Mats Voshol. Hopelijk wordt dat een filmische en avontuurlijke taalcompositie, begeleid en gestuwd door drums, die de jongeren liefdevol meesleurt in een verhaal waar zij zich in herkennen.” Mart van Berckel

Residentie Jiska de Wit

Jiska de Wit studeerde in 2010 af aan de Toneelschool in Arnhem als acteur. In de jaren daarna speelde ze in verschillende voorstellingen, onder andere in familievoorstellingen van STIP-theaterproducties. Direct na haar afstuderen als acteur is ze ook gestart als docent op de MBO-Theaterschool in Rotterdam, hier heeft ze jarenlang veel verschillende lessen verzorgd, van teksttoneel tot improvisatielessen. De afgelopen vijf jaar regisseerde Jiska op dezelfde opleiding de afstudeervoorstellingen. Daarnaast is ze sinds 2019 werkzaam als mentor op de Toneelschool in Arnhem. Daar is ze ook als docent betrokken is bij de selectieprocedure.

Jiska de Wit ging van 11 t/m 21 september 2023 in residentie bij Theater Sonnevanck.

Nieuwsbrief

Meld je aan en ontvang het laatste nieuws over Sonnevanck!
We versturen de nieuwsbrief ca. 10 keer per jaar.